Noteer alvast de volgende data in je agenda:
Zondag 30 mei: Mierlo Passion for Bikes;
Weekend 18 – 20 juni: Clubweekend;
Zondag 5 september: Klaver van Mierlo;
Zondag 31 oktober: laatste tocht 2021;

De voorjaars ALV is in ieder geval uitgesteld tot eind juni, de uiterste datum volgens onze statuten. Indien er dan nog geen mogelijkheid bestaat om bij elkaar te komen maken we gebruik van de mogelijkheid om nog 4 maanden uit te stellen. Deze 4 maanden zijn in overeenstemming met mogelijkheden die verenigingen zijn geboden.

Het bestuur.