Tourclub Mierlo Inschrijfformulier

Geslacht:

Welke Groep:
selecteer bij welke groep je wilt gaan rijden
Soort lid:
selecteer soort lidmaatschap

Indien M-lid:

Datum ingang lidmaatschap

Kies wanneer je lidmaatschap wilt laten ingaan

m.i.v.:

Ondergetekende meldt zich met het versturen van dit formulier aan als lid van Tourclub Mierlo op de aan hem/haar bekende voorwaarden en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Tourclub Mierlo om verschuldigde (contributie)-bedragen af te schrijven van onderstaand rekeningnummer.

Door dit aan te vinken geef je aan dat je bovenstaande juist hebt ingevuld en akkoord gaat met bovenstaande