hier info over groep 28 30 33

 • Commissieleden

 • Nico Verschuren

 • Kees Verduin

 • Ruud Vullers

routes
 • Gedragsregels NTFU

 • houd je aan de verkeersregels

 • hou zichtbaar rekening met anderen

 • gebruik een fietsbel

 • geef op tijd richting aan

 • ben en blijf altijd beleefd

 • gebruik het aangegeven fietspad

 • passeer een ander op gepaste snelheid

 • volg aanwijzingen van regelaars en politie op

 • gooi afval in een afvalbak