Groep 25 ontleent zijn naam aan de gemiddelde snelheid waarmee gereden wordt, namelijk rond 25 kilometer per uur.

De groep rijdt in principe op racefietsen maar soms fietst er ook wel eens iemand op een andere fiets mee met de groep. Bij groep 25 gaat het natuurlijk voornamelijk om gezond een paar uurtjes bezig zijn, het onderhouden van de conditie, maar ook om het genieten van de natuur en elkaars humor op weg naar de pauze, tijdens de pauze en op weg terug na de pauze.
Alle tochten, thuis en uit, worden gefietst onder leiding van een “wegkapitein”, ondersteund door de overige commissieleden en altijd achter voorrijders (bij toerbeurt onder de aanwezige rijders).

De tochten van Groep 25 starten, zoals alle andere clubtochten, bij “ons clubhuis” zaal “den Heuvel” aan de Heuvel 2 in Mierlo. De aanvangstijd wordt in de loop van het seizoen geleidelijk vervroegd naar 8.30 uur en aan het einde van het seizoen wordt weer later gestart.

De tochten van Groep 25 vind je vanaf de maand maart t/m oktober van het lopende seizoen onder de knop “routes”.

De snelheid waarmee tijdens clubritten wordt gereden is gemiddeld 25 km per uur, met een richtsnelheid van 27 km per uur. Let wel: het is de richtsnelheid. Dat dus dat “weer en wind ” een duchtig woordje meespreken bij het bepalen van de werkelijke snelheid. Ook worden de te rijden afstanden in de loop van het seizoen geleidelijk aan opgebouwd tot rond de 80Km (uitzondering daargelaten) en aan het einde van het seizoen weer afgebouwd. We hanteren (ook in het kader van veiligheid) de volgende afspraken:

Samen uit en thuis.

– De rijsnelheid kan hoger liggen dan de richtsnelheid van 27 km. Maar zodra er aanwijzingen uit de groep komen dat het te snel gaat, brengen we de snelheid weer terug.

– Bij passeren van andere fietsers op een fietspad of smalle rijweg, geeft de eerste rijder aan hoe veel renners er nog ongeveer volgen en de de laatste renner geeft aan de dat hij/zij de laatste renner is.

Renners die tijdens de tocht niet als voorrijder fungeren nemen achter in de groep plaats.

– Tijdens alle tochten, uitgezonderd de Openingstocht en Sluitingstocht, zullen we minimaal één maal pauzeren in/bij een café/restaurant.

– Bij een groepsgrootte van meer dan 14 renners wordt de groep opgesplitst.

Wil je graag een keer komen “proefrijden” meld je dan aan het vertrek bij een van onze tochten op zondagochtend. Je kunt gratis 3 keer meerijden om de sfeer te proeven, dan pas beslis je of je graag lid wilt worden. Denk je dit is het helemaal, wordt dan lid en voel je welkom bij onze groep. Kom je tot de conclusie dat het te hard of te langzaam gaat, probeer het dan eens bij één van de andere groepen binnen Tourclub Mierlo t.w. groep 16, 22, 28, 30 of 33.

  • Gedragsregels NTFU

  • houd je aan de verkeersregels

  • hou zichtbaar rekening met anderen

  • gebruik een fietsbel

  • geef op tijd richting aan

  • ben en blijf altijd beleefd

  • gebruik het aangegeven fietspad

  • passeer een ander op gepaste snelheid

  • volg aanwijzingen van regelaars en politie op

  • gooi afval in een afvalbak