Groep 25 ontleent zijn naam aan de gemiddelde snelheid waarmee gereden wordt, namelijk rond 25 kilometer per uur.

Inmiddels is er ook een groep 25-kort (die starten later en rijden iets kortere tochten) meer info voor die groep vindt je op de 25kort Pagina

De groep rijdt in principe op racefietsen maar soms fietst er ook wel eens iemand op een city-bike of mountainbike mee met de groep. Bij groep 25 gaat het natuurlijk voornamelijk om sportief en gezond een paar uurtjes bezig zijn, het onderhouden van de conditie, maar ook om het genieten van de natuur en elkaars humor op weg naar de pauze, tijdens de pauze en op weg terug na de pauze.
Maximaal vijf maal per seizoen fietsen we een uittocht. Er wordt dan met auto’s, al dan niet met de clubaanhanger, gereden naar de vertrekplaats. Nadere informatie over de uittochten wordt gecommuniceerd gedurende de voorafgaande tochten en uiteraard altijd via deze website

Alle tochten, thuis en uit, worden gefietst onder leiding van een “wegkapitein”, ondersteund door de overige commissieleden en altijd achter voorrijders.

De tochten van Groep 25 starten, zoals alle andere clubtochten, bij “ons clubhuis” zaal “den Heuvel” aan de Heuvel 2 in Mierlo.

De tochten van Groep 25 vind je vanaf de maand maart t/m oktober van het lopende seizoen onder de knop “routes”.

De richtsnelheid waarmee tijdens clubritten wordt gereden is gemiddeld 25 km per uur, met een maximum rijsnelheid van 28 km per uur. Let wel: het is de richtsnelheid. Dat betekent dus dat “weer en wind” een duchtig woordje meespreken bij het bepalen van de werkelijke gemiddelde snelheid. Maar één ding is zeker: samen uit, samen thuis.

De te rijden afstanden worden in de loop van het seizoen geleidelijk aan opgebouwd en aan het einde ook weer afgebouwd. Tijdens alle tochten, uitgezonderd de Openingstocht en Sluitingstocht, zullen we minimaal één maal pauzeren in/bij een café/restaurant.

Wil je graag een keer komen “proefrijden” meld je dan aan het vertrek bij een van onze tochten op zondagochtend. Je kunt gratis 3 keer meerijden om de sfeer te proeven, dan pas beslis je of je graag lid wilt worden. Denk je dit is het helemaal, wordt dan lid en voel je welkom bij onze groep. Kom je tot de conclusie dat het te hard of te langzaam gaat, probeer het dan eens bij één van de andere groepen binnen Tourclub Mierlo t.w. groep 16, 22, 28, 30 of 33.

 • Commissieleden:

 • Eric Grabis

 • Sjap Holst

Routes
 • Gedragsregels NTFU

 • houd je aan de verkeersregels

 • hou zichtbaar rekening met anderen

 • gebruik een fietsbel

 • geef op tijd richting aan

 • ben en blijf altijd beleefd

 • gebruik het aangegeven fietspad

 • passeer een ander op gepaste snelheid

 • volg aanwijzingen van regelaars en politie op

 • gooi afval in een afvalbak