tcm

No 25 035078 Ommeltocht, 8 mei 2016

9 mei, 2016

Nog steeds mei, en niet zomaar een meidag, neen Moederdag vandaag. Een korte rit om weer op tijd bij Moeders te zijn. De Ommeltocht, toevallig vandaag of toch niet?

Wordt daar niet de moeder aller moeders vereerd sinds in de 15e eeuw een genadebeeld van Maria werd gevonden, Onze Lieve Vrouwe van Ommel? In eerste instantie werd er op de plek van de vondst een zogenaamd kèske gezet, een klein houten kapelletje op een stok. Later kwam er een echte kapel. Na de Vrede van Munster werrd openlijke belijding van het katholieke geloof binnen de Republiek verboden. Het beeldje werd door de zusters van het nabijgelegen klooster Mariaschool in veiligheid gebracht in Limburg, dat niet onder de Republiek viel. Daarbij bleef de wagen waarop Maria werd meegenomen enkele malen steken. Dit zou opgelost zijn door Maria toe te zeggen dat het maar tijdelijk zou zijn. Pas in 1840 keerde Onze Lieve Vrouwe van Ommel terug naar Ommel. Aan het einde van de 19e eeuw werd voor haar een bedevaartkerk gebouwd. Deze kerk werd in de 2e Wereldoorlog verwoest. In 1962 werd er nieuwbouw gepleegd met als resultaat een algemeen als een van de allerlelijkste kerken van het bisdom Den Bosch beschouwd heiligdom.

Zij die opgelet hebben hebben nade pauze stop bij Jan Van Hoek de Ommelse kerk misschien zien liggen op de terug weg. Zo niet, de meimaand is nog niet om en…….je kunt er op de fiets naar toe.

Groet,

HvdW

Terug naar nieuws