Helaas heeft de commissie MPFB winter de tocht die gepland stond voor 22 januari 2023 moeten annuleren. Dit in verband met korte voorbereidingstijd en te weinig aanmeldingen van mensen die willen helpen. Zoals de voorzitter in de ALV van november j.l. al heeft aangekaart kunnen we zonder voldoende ‘handjes’ geen activiteiten organiseren.

De tocht staat voor 2024 gewoon weer gepland, hopelijk kan deze gewoon doorgaan.