tcm

“De nestor van het TCM wielerpeloton”

21 december, 2016

Op 7 oktober j.l. interviewde ik Teus Korporaal op zijn thuisadres in Helmond. Hij is met zijn 81 jaar het oudste actieve lid van T.C. Mierlo.  Dat het dan toch nog een paar maanden duurt alvorens de column zou verschijnen heeft te maken met een verzoek die ik aan oud Tourwinnaar Jan Janssen had gedaan. Iedereen die Teus kent weet wat hij in de loop van de tijd heeft betekent voor onze club en het leek me daarom bijzonder om met deze actie het verhaal een extra cachet te geven. Jammer genoeg is dat verzoek  (nog) niet ingewilligd.

Het bordje aan de garage muur.

Als je bij Teus de inrit opkomt is het niet moeilijk te raden dat er iemand woont met een passie voor de wielersport. Dat beeld wordt snel bevestigd na een hartelijke ontvangst aan de Schubertlaan.  Je wordt als het ware de wielerwereld ingezogen. Allerlei attributen, aandenkens en talloze boeken vullen de huiskamer, de garage en zijn werkkamer op de bovenverdieping. Teus die in het Zuid Hollandse Groot Ammers  is geboren en getogen , is daarbij een goede verteller en zijn geheugen is gevuld met allerlei anekdotes, feitelijkheden en waardigheden zodat je je beslist niet hoeft te vervelen. 60 à 70 procent van zijn tijd wordt gevuld met het voorbereiden c.q. schrijven van artikelen alsmede verwante activiteiten die daar uit voorvloeien. Hij kan daarbij putten uit een groot netwerk welke in de loop van de tijd is opgebouwd. Ook internet is een geweldige ondersteuning ten behoeve van zijn werkzaamheden. “Maar zeker zo belangrijk is het feit dat mijn vrouw Joke, mij zo goed kan bijstaan bij de tekstverwerking en de layout van het schrijfwerk. Een goede helpdesk kun je zeggen, zij heeft de kennis en ervaring te danken aan haar werk carrière als secretaresse.”  zegt hij met enige trots.

Het schrijven loop als een rode draad door zijn leven, zo lijkt het. ” Feitelijk is dat begonnen in 1979 toen ik voor de “Rooise Krant” in St. Oedenrode, waar ik toen woonde de eerste artikelen over onze vakantiebelevenissen schreef. Vanwege het fietsen en lidmaatschap van de NFTU, ben ik vanaf 1989 voor “Fiets Sport Magazine” artikelen gaan schrijven.  Vanaf 2010 ben ik redacteur voor het Belgisch wielerblad “Cyclelive Magazine” . Het zou te ver voeren om al zijn publicaties te gaan noemen, het is een hele lijst. Eigenlijk mag je daar best trots op zijn zeg ik hem. “Het meest trots ben ik op het feit dat de door mij geschreven boeken zijn opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Daarmee wordt het voor het nageslacht bewaard” aldus de reactie van Teus.

De boeken die zijn opgeslagen in de Koninklijke Bibliotheek.

Zeven boeken over de regionale geschiedenis van mijn geboortedorp Groot-Ammers, een aantal boeken over de Protestantse kerkgeschiedenis van Zuid-Limburg (voortvloeiende uit zijn werk), twee boeken over facetten van de Nederlandse kerkgeschiedenis en een boek over de monumenten die in Europa zijn geplaatst van de winnaars van de Tour de France.  In de loop van 2017 zal er een boek verschijnen over de Nederlandse ritwinnaars in de Tour de France, Giro d’Italia en de Vuelta a España.

Als ik hem vraag hoe het lidmaatschap bij TCM tot stand is gekomen vertelt Teus: ” In 1986 kwam ik naar Brabant vanwege mijn werk als econoom t.b.v. de Protestantse Kerk in Noord-Brabant en Limburg. Wij gingen in Mierlo-hout wonen. In “Middenstands Belangen” las ik een artikel over een nieuwe groep 2 bij Tourclub Mierlo en ben toen lid geworden”.  TCM heeft royaal gebruik mogen maken van zijn inzet en kwaliteiten in bestuurlijk en organisatorische zin. Zo bekleedde hij o.a. de functie van penningmeester en secretaris, nam zitting in de tochtencommissie en maakte jarenlang deel uit van de redactie van het clubblad. De teksten  van het jubileumblad van het 25 en 40 jarig bestaan van TCM zijn van zijn hand.  Tegenwoordig laat hij het meeste werk over aan de “jeugd”.

Teus tijdens de beklimming van de Mont Ventoux 2016. Respect!

Gezien je leeftijd ben je nog zo gezond en actief, dat zal meer mensen opvallen zeg ik met enig ontzag : “De ritten met de 22 groep gaan goed. Het mooie van fietsen is dat je dit kunt doen tot op late leeftijd. Daarbij heb je zeker wat geluk nodig om vitaal te blijven. Net hersteld van een aanrijding door een tractor met oplegger in Lierop werd hij op zijn eerste oefenrondje in 2013 bij de Bavaria in Lieshout door een auto op een fietspad langs de provinciale weg aangereden. Een paar jaar eerder maakte ik al eens een zware val in Zwitserland. Daardoor is het achterom kijken wel lastiger geworden. Maar ik mag zeker nog niet klagen.”

Een mooie afsluiting van deze bijeenkomst. Bedankt,  het was bijzonder om als “broekie” columnist jou als ouwe rot in het vak te mogen interviewen. Een laatste verzoek was er nog alvorens weer op huis aan te koersen : “Mag ik even gebruik maken van…..?” En als je denkt dat op het toilet een moment van bezinning zal plaats vinden, heb je het mis. Ook daar ontkom je niet aan zijn liefde voor het fietsen. Gelukkig ontbraken de spaken in de verder normaal gevormde wc bril en werd me de zadelpijn bespaard.

N.D.

 

 

Terug naar nieuws