tcm

Voor 2020 is de samenstelling van de tochtencommissies als volgt:

GR16: Nelly Sanders, Carin van de Waterbeemd

GR22: Malieze Schmitter, Arno Verstegen

GR25: Erik Grabis, Arjan Griffioen, Carin den Otter, Ton van Mierlo en Robert Beckers

GR28: Ruud Vullers

GR30 + 33: Kees Verduin

MTB: Toine Raaijmakers

————————————————————————————————————————————————————————————————-