tcm

Doelstelling

Volgens haar statuten stelt Tourclub Mierlo zich ten doel:

“het doen beoefenen, het bevorderen en het bieden van mogelijkheid tot beoefening van de rijwieltoersport en het wielertoerisme, zowel op de weg als in het veld en bos”.

Wedstrijdsport is uitdrukkelijk uitgesloten.
Men bereikt dit doel door het organiseren van – of het verlenen van medewerking aan de organisatie van toerritten, het begeleiden van toerrenners en het gebruik van alle andere middelen die bevorderlijk zijn voor de vereniging.

 

Huishoudelijk Reglement

Hier kunt u het Huishoudelijk reglement in de meest actuele versie op halen.