tcm

Archief

Tocht KM
Klaver van Mierlo Groep 16 2021 87,5 km
Klaver van Mierlo Groep 16 84
3503 Nuenen-Gerwen-Stiphout-route 35 km
3013 Gijzenrooi-route 30 km
3005 Lierop-Someren-route 30 km
4503 Bikkels-Hondseind-route 45 km
4511 St. Jobs-tocht 45 km
5504 Rooi-Son-route 55 km
3514 Bos en Heide rondom Mierlo 35 km
5002 Dennendijksebossen-route 50 km
5513 Cranendonck-route 55 km
5522 Borkel-tocht 55 km
5520 Stippelberg-route 55 km
Verrassingsdagtocht 7009 Aangepast Cyklisttocht 8 Weert 65 km
5508 Ekkerkweijer-route 55 km
5517 Molenberg-tocht 55 km
3506 Sterrenwacht-route 35 km
Maarheeze-route 50 km
4001 Oostappen-route 40 km
5512 Soerik-route 55km
5016 Death Valley-route 50 km
4005 Zwaantjes-route 40 km
5017 glazen huizen-route 50 km
3512 Sandermannen-tocht 35 km
4504 Watermolen-route 45 km
4010 Waterpoort-route 40 km
4002 Grotelshof-route 40 km
3517 Spoor-route 35 km
3515 Starven-Beuven-route 35 km
3502 Kastelen-route 37,9 km
3010 Kerkenhuis-route 30 km
3001 Eindhovense Kanaal-route 30 km
2509 Opwettense – Collse Watermolen-route 25 km
Begin Nieuwe Fietsseizoen ????
2503 Brandevoort-Papenvoort-route 25 km
3008 Klokkengieters2019-route 30 km
3508 Hut van Mie Pils-route 35 km
3006 Aambeeld-route 30 km
4004 Rondje Helmond 2015 40 km
4008 Keelven-route 40 km
4507 Berkendonkseplas-route 45 km
3516 Brabantse Kluis-route 35 km
6002 Esdonk-route 60 km
5507 Malpie-route 55 km
Rondje Valkenburg 29.9 km
Een dag vol afwisseling 48.7 km
5011 Beekdal-route 50 km
Uittocht Den Akert 45/60 km
6503 Hof van Schoor-route 65 km
6003 Trekvaart-route 60 km
5519 Zijtaart-route 55 km
5515 Grote Peel-route 55 km
Mierlo Passion for Bikes” op 26 mei 2019 90/116/140
5511 Vleut-tocht 55 km
4512 Oostappen-tocht 45 km
Club-weekend- Rondom de Dellen & Ravensbos 1 40.9 km
3510 Pastoorke van Moorsel-route 35 km
5501 Boksenberg-route 55 km
5505 AA-route 55 km
uittocht Grenspark-route in Eersel 60 km
Uittocht Den Akert We kiezen ter plaatse of we de 45 of 60 km fietsen.
3501 Muggenberg-route 35 km
4505 Breugel-route 45 km
3004 Oostappen-Kranenven-route 30 km
4509 Bedevaart-route 45 km
4006 Leenderbos-route 45 km
3507 Schepersdijk-route 35 km
3014 De Velosoof-route 30 km
4011 Willibrordhaeghe-route 40 km
3504 Dommeldal-route 35 km
Gulberg-route 2019 25
Grensland-tochten Eersel 30/45/60
2512 Kleine IJsvogelvlinder-route 22,9
2508 Suytkade Zuid Willemsvaart Route 25
3001 Eindhovens Kanaal Route 30
3505 Kouterstraat Route 35
3508 Hut van Mie Pils Route 35
4006a Leenderbosch Omgekeerd 40
5010 De Groote Heide Route 50
4516 Rondom Stiphout Route 45
4017 Golfbaan de Swinkelsche Route 40
4515 Dijken Route 45
5015 Beekman en Beekman Route 50
Akert Geldrop (Uittocht) 45
5005 Liessel Route 50
4508 Croy Route 45
5007 Pan Route 50
5009 Loon en Landschut Route 50
6503 Hof van Schoor Route 65
5506 Peeldijk-route 55
4510 Genneper Watermolen Route 45
5505 AA Route 55
3510 Pastoorke van Moorsel Route 35
5507a Malpie Route Omgekeerd 55
5003 Wolfsberg Route 50
5014 Brug Route 50
Assisteren MPFB
3504 Dommeldal-route 35
Grenslandtocht Eersel (Uittocht) 50
Akert Geldrop (Uittocht) 45
4506 Derde Steeg Route 45
4502 Vijf Bossen Route 45
4007 Nicasius Route 40
4004 Rondje Helmond 40
3511 Genieten Strabrechtse Heide Route 35
3506 Sterrenwacht Route 35
3011 Nederwetten Route 30
3007 Wasven Route 30
2507 Lierop-Jasper-route 25 km
3003 Vincent van Gogh-route 30 km
3510 Pastoorke van Moorsel-route 35 km
4008 Keelven-route 40 km
4514 Golfbaan ‘t Woold 49 km
5522 Borkel-tocht 55 km
5515 Boeren-Burgers-route 51 km
4005 Zwaantjes-route 38.9 km
4511A St. Jobstocht 44,2 km
5008 Griendtsveen-tocht 52 km
Fietstochten den Akert 30, 45 en 60 km
6507 Mierlo-Budel-route 65 km
5006 Rondje Bakel 53,9 km
6504 Brabantse Heide-route 65 km
5507 Malpy-route 55 km
6501 Rondom Eindhoven – route 65 km
4502 Vijf Bossen-route 45 km
6015 Vijf Kanalen-route 60 km
5009 Loon – en Landschut-route 48,5 km
6002 Esdonk-route 60 km
5012 Vresselse en Lieshoutsebossen-route 51,5 km
Clubweekend zaterdag 17 juni 67
Clubweekend vrijdag 16 juni 57
6010 Strijper AA-route 60 km
5007 Pan-route 50 km
4513 Sontocht 45 km
6003 Trekvaart-route 60 km
5013 Erp-tocht 50 km
6004 Weerterbos-route 60 km
4507 Berkendonkseplas-route 45 km
Clubweekend zondag 18 juni 42
5001 Maarheeze-route 50 km
5521 Kevelaer-route 55 km
4003 Euvelwegen-route 40 km ivm hemelvaart
Fietstochten Den Akert 30, 45 en 60 km
4002 Grotelshof-route 40 km i.v.m. moederdag
5517 Molenberg-tocht 55 km
5011 Beekdal-route 50 km
4512 Oostappen-tocht 45 km
4505 Breugel-route 45 km
4503 De Bikkels-Hondseind-route 45 km
4006A Leenderbos-route omgekeerd 40,6
3502 Kastelen-route 37,8
3010 Kerkenhuis-route 30
2509 Opwettense en Collse Watermolen-route 25
Leudal-route UITTOCHT 65
Weerterbos-route 60
Grote Peel-route 55 km
Watermolen-route 45 km
5502 Willibrordus-route 55
5009 Loon- en Landschutroute 50
6505 Heusden aan de Maas-route 70 km
Eeneind-Brandevoort-route 25
Pastoorke van Moorsel-route 35
Keelven-route 40
Croy-route 45
Berkendonkseplas-route 45
Boksenberg-route 55
Aalst-Waalre-route 60
Boeren en Burgers-route 55
Malpy-route omgekeerd 55
Vijf Kanalen-route 60
Strijper AA-route 60
Erp-route 60
Ekkersweijer-route 55
Mierlo-Budel-route 65
Zijtaart-route 55
Stippelberg-route 55
Vresselse-Lieshoutsebossen-route 55
Vincent van Gogh-route 30
Malpy-route 55
Rooi-Son-route 55
Gemert-route 50
Breugel-route 45
Vijf Bossen-route 45
Ooststappen-route 40
Leenderbos-route 40
Schaapskooi-route 30
Lierop-Jasper-route 25
Nuenenspark-route 25
Assisteren Mierlo’s Passion for Bikes 2016
Koepel-route 2015 25
Suytkade-route 2015 25
Baronie-route 55
De Vleut-route 55
Pan-route 50
Jubileumtocht 54
St. Jobs-route 45
Zwaantjes-route 40
Grotelshof-route 40
Hut van Mie Pils-route 35
Brandevoort-Papenvoortroute 25