tcm

25 238085 77 Grenzentocht 2018

16 september, 2018

77 Grenzen staan vandaag op het programma, dat betekent dus paspoort meenemen en voldoende proviand want 77 dat zijn best wel veel grenzen. De uittocht start gewoon in Nederland, maar niet binnen de grenzen van Mierlo maar in Oirschot. Daar gaan de, behalve de 3 vanuit-Mierlo-of-4 vanuit Geldrop-fietsers, nog resterende  2 personen hun racefietsen van de drager of aanhanger halen om van daar uit met z’n 9-en te samen op zoek te gaan naar de 77 grensoverschrijdingen. We fietsen richting het Zuiden, naar België, dus minimaal 2 keer de grens tussen Nederland en België over, nl. heen en terug. Dat betekent dat we vandaag verder nog 75 keer grensoverschrijdend te werk moeten gaan? Dat doen we het liefst op de fiets, dus Erik, geen grenzen in slootkant opzoeken en zeker niet in de buurt van een muurtje! Welke grenzen gaan we in Gods naam nog meer overschrijden? Volgens de geleerden uit grensoverschrijdend gedrag zich door handelingen van een groep of individu, die door een persoon, die deze handelingen als tegen zich gericht ziet, als vijandig, vernederend of intimiderend wordt beschouwd. Het gedrag komt tot uiting in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag en het kan gaan om pesten, agressief gedrag, discriminatie en seksuele toenadering of –intimidatie. Een strikte afbakening van deze begrippen is niet mogelijk. Het gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn, maar degene die er mee wordt geconfronteerd ervaart het als ongewenst en onaangenaam. Nou, ik ben vandaag niet gepest, vernederd, geïntimideerd, geslagen of vijandig benaderd en ik heb ook niet geconstateerd dat iets van dat alles een ander lid van onze groep overkomen is.

Dan zijn we dus waarschijnlijk toch echt in de buurt van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog verscheidene keren over de grens gegaan, het stikt daar immers van de enclaves. Het Belgische Baarle-Hertog bestaat uit tweeëntwintig enclaves. Vijftien daarvan liggen in Baarle, een zestiende enclave ligt in Loveren. Het Nederlandse Baarle-Nassau op zijn beurt telt zeven enclaves in de Belgische enclaves.

Over die grenzen gaan we dus, dus niet dat we te ver zijn gegaan. Te ver dan, niet qua kilometers, het zijn er maar 98, 141 of 151 , maar qua overschrijden van normen en waarden. Waarden en normen in de betekenis van maatstaf, idealen en motieven, idealen in de betekenis van wat het bes……bla, bla,bla…………..en zo kan ik grenzeloos verder gaan met mijn verhaal. Grenzeloos? Ik stop anders haal ik de 77 grenzen zeker niet!

Hans van de Wijdeven

Terug naar nieuws