tcm

25 203088 Roggeltocht 2018

9 september, 2018

Vandaag de Roggeltocht, waar zou die plaatsnaam eigenlijk vandaan komen? Ik moet zelf bij Roggel altijd onmiddellijk denken aan rochel oftewel een fluim, speeksel, reutel, of het minder bekende kwalster. Met andere woorden Roggel geeft me een vieze smaak in de mond. Daar moeten we nu dan maar voor eens en altijd een eind aan maken, dat verdient geen enkel dorp, dus op naar Wikepedia voor de juiste verklaring van de naam van het dorp Roggel. Je moet tenslotte toch een beetje weten over ‘het hoe en waarom’ van waar je naar toe fietst, toch? Van Wikepedia werd ik deze keer niet wijzer, dus op zoek naar de site van de Heemkundevereniging Roggel om daar misschien de naamverklaring te vinden. En jawel hoor, ik vond de volgende verklaring: De naam ‘Roggel’ klinkt sommige mensen wat vreemd in de oren. Oud is dan ook het mopje waarin de pastoor zijn gelovigen toespreekt met de woorden “Beminde rochelaar”. Zie je wel, ik ben niet de enige, het woord Roggel zorgt gewoon voor een voor de hand liggende vergissing. Wat nu exact ervoor heeft gezorgd dat Roggel heet zoals het heet, is niet geheel duidelijk. Er zijn dan ook twee theorieën over het ontstaan van de plaatsnaam Roggel. Eén van de verhalen luidt dat de naam Roggel afkomstig is van het latijnse woord ‘Rogus’, dat offerplaats of brandstapel zou betekenen, ook wel gerechts- of vergaderplaats. In de tijden voor het Christendom zou in de streken rondom Roggel bij de offerplaats ook worden vergaderd en rechtgesproken. In deze opvatting moet deze offerplaats of ‘rogus’ gelegen hebben op de plaats waar nu de parochiekerk staat. Bekend is, dat de eerste missionarissen hun kerkjes bij voorkeur bouwden op dezelfde plaats waar voordien de heidense offerplaatsen waren gelegen. Een andere lezing wil, dat de naam ‘Roggel’ ontstaan is uit “Roek-Loo”. Roek is een vogelnaam en “Loo” betekent bos. Roekloo zou dan vrijvertaald zoiets als kraaienbos betekenen. Men zou zich kunnen voorstellen, dat in de prehistorische tijden langs de vruchtbare dreven van de Roggelse Beek massale eikenbossen stonden, een eldorado voor roeken.

Bovenstaande is overgenomen uit een Roggels Blaadje tussen 1960 en 1970. De exacte auteur en publicatiedatum is niet bekend. En nu heb ik, op mijn beurt, bovenstaande in blauw weergegeven tekst weer overgenomen van de site van de Heemkundevereniging Roggel. Dit alles in gedachten fiets ik vanmorgen met m’n 20 fietsmaatjes Roggel in, op zoek naar de parochiekerk, de plek van Rogus dus, en de Roggelse beek. En jawel net voor de pauze in Roggel steken we de Roggelse beek over en stoppen bij de parochiekerk aan de Markt. Tevreden dat ik nu met eigen ogen de verklaring van de naam Roggel gezien heb en een beetje vermoeid van deel één van de tocht spuug ik de bekende inspanningsfluim op de grond en wandel het pauze adres binnen om mijn mond te spoelen met een slokje koffie. Weg is de vieze smaak!!!!!

Hans van de Wijdeven

Terug naar nieuws