tcm

25 108062 Leenseltocht

13 oktober, 2019

Leensel? Ik wist niet eens dat het bestond of beter gezegd:”nog nooit van gehoord”. Moest het niet de Leendetocht of Liesseltocht zijn? Neen hoor Leensel bestaat echt! We moeten even een eindje terug in de geschiedenis: In de periode van de landname (het in bezit nemen van land door de Germanen), dus ergens tussen 650 en 850, is bij een voorde (doorwaadbare plaats) in de Aa een sele, een gebouwtje neergezet dat uit één vertrek bestond, bedoeld voor de stalling van vee, de opslag van gewassen of iets dergelijks. Vanwege de nabijheid van lindebomen kreeg het de naam Lind-sele, later afgesleten tot Lentsel, Lensel en Leensel. En in de latere grensbeschrijving van 1 maart 1326 lezen we: “den gerechten Vliet nederwaerts totter Thijnsvoirt achter Lieszel gelegen ende vandaar den gerechten Vliet nederwaerts totter Leensel toe”. De Leensel was dus een herkenningspunt in het landschap, zoals de Heitrak en de Donschot. Leensel hoorde historisch gezien tot de gemeente Asten, maar werd in 1996 bij een wijziging van de grens tussen Asten en Deurne aan de laatste gemeente toegevoegd, samen met de buurtschappen Zand en Bus. Welnu over Leensel fietsten we vandaag, na de pauze  met 11 man tussen Galgeberg en Dennendijkse Bossen. Als je goed opgelet hebt zag je straatnaambordje Leensel. Geen nood, er waren altijd nog 20 ogen meer die het gezien (kunnen) hebben en misschien dat we in de toekomst deze tocht voor de tweede keer zullen fietsen, dus weer een kans om Leensel te spotten. Maar in ieder geval vanaf vandaag nooit meer: “nog nooit van gehoord of nog nooit gezien”.

Hans van de Wijdeven

Terug naar nieuws